Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzenlenmesi

Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzenlenmesi

   Hukuki uyuşmazlıkların ve maddi kayıpların önüne geçebilmenin en etkili yolu, uyuşmazlıkları  henüz meydana gelmeden önlemeyi öngören düzenlemeler yaparak hukuki ilişkilerde sürece hakim olmaktır. Günümüzde tabir edildiği şekliyle “koruyucu avukatlık” sayesinde taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin kurulmasından sona ermesine kadar tüm aşamalarda meydana gelebilecek uyuşmazlıkları sektör ve taraflar özelinde ön görerek uyuşmazlığa mahal vermeyecek düzenlemeler yapmak suretiyle uyuşmazlıkların önüne geçmek mümkündür. Uyuşmazlıkların daha doğmadan önüne geçmeye hizmet eden en önemli enstrümanlardan  birisi taraflar arasında akdedilen sözleşmelerdir.

   Bireyler veya şirketler arasında imzalanacak sözleşmelerin alanında uzman ve tecrübeli bir avukat yardımıyla tarafların isteklerine en iyi hizmet edecek şekilde, yasal düzenlemelere uygun, hukuki açık barındırmayan, tüm ihtiyaçları ve olası ihtilafları öngörecek şekilde hazırlanması; meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlıkta çözüm yoluna işaret ederek dava veya icra takibi yoluna başvurulmasının önüne geçilebilecek, böylece büyük bir masraf ve zaman kaybı bertaraf edilmiş olacaktır. Dava veya icra takibi yolunun kaçınılmaz olması halinde ise iyi düzenlenmiş bir sözleşme taraflara ispat kolaylığı sağlayacak, hukuki uyuşmazlıklarda tarafların hak ve yükümlülüklerini açık şekilde ortaya koymasıyla hak kayıplarının minimuma indirilmesini sağlamaktadır.

   Tarafımızca; bireysel ve kurumsal müvekkillerimize günlük veya ticari hayatta karşılaşabilecekleri alım-satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, şirket sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve kanunlarda tanımlı olan veya olmayan tüm hususlarda yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, incelenmesi, revize edilmesi, karşı tarafla görüşmelerin yapılması ve imzalanması aşamalarında gereken tüm hukuki destek verilmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi aşamalarında çalışmalarımızı müvekkillerimizin talep ve sorularını birinci planda tutarak, müvekkillerimiz ile işbirliği ve özen içerisinde gerçekleştirmek en birinci önceliğimizdir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr