Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Kişisel Verilerin Korunma Hukuku

Kişisel Verilerin Korunma Hukuku

   Tarafımızca; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri işleme, depolama, paylaşma, silme ve anonimleştirme konularında müvekkillerin hak ve yükümlülüklerinin tespiti, sayılan hususlardaki prosedürlerin hukuka ve kanuna uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli denetimin ve hukuki desteğin verilmesi, müvekkil özelinde aydınlatma formlarının, veri sorumlusuna başvuru formlarının ve gerekli tüm belge ve evrakların hazırlanması, kanuna uyum sürecinin etkin şekilde yürütülmesi hususlarında her türlü hukuki destek verilmektedir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr