Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

   4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiler işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ise işveren olarak adlandırılmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler ile bunların karşılıklı hak ve görevleri iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Tarafımızca işçi ile işverenler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklardan kaynaklanan her türlü işe iade, işçilik alacağı, haksız fesih, iş kazalarının meydana gelmesinin önlenmesi için önleyici danışmanlık hizmetleri, iş kazasının meydana gelmesinde sonraki sürecin takibi, iş kazası nedeniyle ceza ve tazminat davalarının takibi titizlikle yapılmakta, zorunlu arabuluculuk yoluna başvuru tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

   Bununla birlikte SGK rücu davaları, sigortalı hizmet tespit davaları gibi sosyal güvelik hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve takip işlemleri yürütülmektedir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr