Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Maden Hukuku

Maden Hukuku

   Maden hukuku, madencilik sektörünün gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla devlet gözetiminde yapılan düzenlemelerle madencilik faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin olan ülkemizde madencilik sektörünün düzenlenmesi ekstra önem arz etmekte olup, madencilik alanında yapılacak faaliyetlerin başta 3213 Sayılı Maden Kanunu olmak üzere bu alanda düzenleme getiren yasal mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesi; zaman kaybının önlenmesi, verimliliğin değerlendirilmesi, kaynakların kullanılması ve mevzuata aykırılık halinde maruz kalınabilecek idari ve cezai yaptırımların önüne geçilmesi noktalarında hayati öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, ülkemizde meydana gelen  maden kazalarında çok büyük rakamlara ulaşan ve toplum vicdanında derin etkiler uyandıran can kayıplarının yaşandığı, işverenlerin ve maden işletme sahiplerinin yüksek oranlı tazminatlarla ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple madencilik özelinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yasal temele oturacak şekilde ve uzman denetiminde sağlanması ile gerekli tedbirlerin eksiksiz alınması, tazminat ve ceza yaptırımları ile elim can kayıplarının önüne geçebilmek noktasında yadsınamaz bir avantaj sağlayacaktır.

   Tarafımızca; madencilik faaliyetleri kapsamında maden ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, ruhsat alabilmek için izin alınması gereken kurumlarla gerekli resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi, idari para cezalarının iptali, iş sağlığı ve güvenliği, ortaklık sözleşmeleri, mevzuata ve mevzuat değişikliklerine uyum süreçleri, dava takibi ve danışmanlık hizmetleri 30 yılı aşkın akademik ve mesleki deneyim sahibi değerli profesörlerimizin teknik danışmanlığında tarafımızca maksimum hassasiyetle yürütülmektedir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr