Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Şirket Danışmanlık Hizmetleri

Şirket Danışmanlık Hizmetleri

   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişen 35. maddesinin 3. fıkrası ile esas sermaye miktarı 250.000 TL ile üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun uyarınca bu yükümlülüğe uymamanın yaptırımı, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek olan ve Kanun tarafından sözleşmeli avukat bulundurulmayan her ay için belirlenmiş idari para cezasının ödenmesi olarak düzenlenmiştir.

   Bununla birlikte, anonim, limited, komandit ve kollektif şirketler ile kooperatiflerin girişecekleri her türlü hukuki işlemde, şirket içi düzenlemelerde, işçilerine ve işyeri düzenine ilişkin hususlarda avukatlarına danışarak hareket etmeleri, hukuki ihtilafların meydana gelmemesi, şirketlerin maddi kayba ve itibar kaybına uğramaması ve ticari hayatın gerektirdiği hız karşısında işlem yaparken aleyhe adımlar atmaması açısından hayati öneme sahiptir.

Tarafımızca bu aşamalarda, şirketlerin imzalayacağı sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, talep halinde genel kurul toplantılarına katılınması, olağan genel kurul toplantı tarihlerinin takibi ve bildirilmesi, şirketlere yükümlülük yükleyen konularda yasal sürelerin takibi, tüm yasal ve zorunlu başvuruların yapılması, işveren sıfatındaki müvekkillerin bireysel iş sözleşmelerinin, rekabet yasağı sözleşmelerinin, alt işverenlik sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, personel özlük dosyalarının kontrolü, işyeri denetimi ve eksikliklerin saptanması, gerekli görülen konularda bilgilendirme ve eğitimlerin verilmesi, işe alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar işçilere yönelik tüm zorunlu veya ihtiyari prosedürlerin düzenlenmesi ve takibi kurumsal müvekkillerimize şirket danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr