Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Malpraktis ve Sağlık Hukuku

Malpraktis ve Sağlık Hukuku

   Tarafımızca; gerek devlet hastaneleri ve özel hastaneler gerekse doktor klinikleri, sağlık merkezleri veya tıp merkezlerinde meydana gelen ve doktorların yanlış uygulamalarından doğan zararlar karşısında açılacak ceza davaları, idari davalar ve maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkin tazminat davalarının takibi hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri titizlikle sağlanmaktadır.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr