Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

   Tarafımızca; kıymetli evraktan, sözleşmelerden, faturadan ve sair borç ilişkilerinden kaynaklanan her türlü alacağın tahsili, icra takibi, haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi, icra takip muamelelerinden kaynaklanan şikayetler, icra takibine haksız yere itiraz edilmesinden kaynaklanan itirazın iptali davaları, haksız icra takiplerine veya icra tehditlerine karşı menfi tespit davaları, iflas davaları ve konkordato süreçleri, borçların yeniden yapılandırılması, karşılıklı görüşmeler neticesinde icra takibine başvurmadan alacağın tahsili veya borç konusunda uzlaşma, istihkak ve istirdat talepleri, taahhüdün veya nafakanın ödenmemesinden kaynaklanan icra ceza davalarının takibi hususunda şirket ve şahıslardan oluşan müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr