Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Miras Hukuku

Miras Hukuku

   Tarafımızca; veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin açılması davaları, veraset intikal işlemleri, mirasın reddi, mirasın tasfiyesi, denkleştirme ve tenkis davaları, muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları, mirasçılıktan doğan ortaklığın giderilmesi ve ecri misil davaları, tasarrufların iptali davaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ve miras hukukuna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr