Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR
+90 554 418 75 86
duygu@duygusaridas.av.tr

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

   Fikri mülkiyet hakları; bir fikir veya sanat eseri üzerinde, sınai mülkiyet hakları ise; marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler üzerinde sahip olunan tüm hakları ifade etmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku tüm bu hakların koruma altına alınmasını, fikri ve sınai haklara tecavüzün önlenmesini konu alan hukuk dalıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları, 2016 yılı öncesindeki dönemde KHK’lar ile korunmaktayken, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabulü ile birlikte çok daha geniş kapsamlı bir korumaya kavuşmuştur. Tarafımızca bu doğrultuda; marka patent haklarının ihlali sebebiyle açılacak davaların ve başvuru yollarının takibi, marka ve patent tescili, gizlilik sözleşmeleri, marka patent haklarına tecavüzlerin önlenmesi, marka ve patent oluşturma süreçlerinde markaların ülke çapında korunabilirlik seviyesinin tespiti ve değerlendirilmesi, haksız rekabetlerin önlenmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Adres

Cumhuriyet Bul. Çırpıcı İşhanı No:77 K:6 D:601 Alsancak, Konak / İZMİR

Telefon

+90 554 418 75 86

E-Posta

duygu@duygusaridas.av.tr